TINE Årsrapport 2018

Sammen for melka

Sommeren 2018 bød på store utfordringer. Det mange nordmenn kalte den beste sommeren noensinne, tenkte vi på som den verste tørkeperioden. Det mest positive som kom ut av dette året var det gode samarbeidet som florerte over hele landet. Mellom organisasjonen TINE og melkebøndene, mellom rådgiverne og bøndene, ja til og med på tvers av gårdene. Det er mange som kan være stolte av hvordan de taklet 2018.

Nøkkeltall

Driftsinntekter

23 001
MNOK

TINE Gruppa

Nøkkeltall

Driftsresultat

*2016 er inkludert en positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon. Dette utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner.

Nøkkeltall

Melkepris

(kr pr liter)

Nøkkeltall

Driftsinntekter

Nøkkeltall

Brutto energiforbruk

(GWh)

*Tall for 2018 inkluderer Diplom-Is og Norseland

Nøkkeltall

Utslipp CO2-ekv totalt

(tonn) TINE SA

*Tall for 2018 inkluderer Diplom-Is og Norseland. Utslipp CO2-ekv omfatter Scope 1

Nøkkeltall

Emballasjeforbruk

(tonn) TINE SA

*Tall inkluderer Diplom-Is

Et miljø for vekst

2018 var et krevende år for norske bønder på grunn av tørken. Det fikk også melkebøndene føle på kroppen. Mer ekstremvær, både i form av mer nedbør og lange tørkeperioder, er noe næringa må leve med og lære seg å takle. For TINE blir vekst og lønnsomhet gjennom innovasjon og effektive, bærekraftige verdikjeder avgjørende for å øke konkurransekraften framover.

Gunnar Hovland – Konsernsjef

Les mer

TINE-kartet

TINE med sine syv datterselskaper er til stede i seks land over hele verden. Ta en titt!

Utforsk

TINE-kartet

Bruk filteret for å finne de forskjellige lokasjonene eller klikk linken nederst for å lese om alle våre lokasjoner.

Les mer

Statistikk 2018

Forbruk av melk pr. innbygger

82.1 L

2017: 83.7 L

Kilde: melk.no

Forbruk av yoghurt inkludert import pr. innbygger

10.4 Kg

2017: 10.6 Kg

Kilde: melk.no

Forbruk av hvit-, brun-, import- og smelteost pr. innbygger

18.9 Kg

2017: 18.8 Kg

Kilde: melk.no

Kumelk levert til TINE i 2018 (millioner liter)

1434.9

2017: 1413.8

Kilde: TINE Råvare

Geitemelk levert til TINE i 2018 (millioner liter)

20.1

2017: 19.9

Kilde: TINE Råvare

Forbruk smør inkludert import og blandingsprodukter pr. innbygger

3.7 Kg

2017: 3.6 Kg

Kilde: melk.no

Forbruk av fløte og rømme pr. innbygger

9.3 Kg

2017: 9.4 Kg

Kilde: melk.no

Mer statistikk

For mye av det gode

Dette er året da vi alle sammen virkelig har fått føle på kroppen hvor viktig klima og bærekraft er. 2018 er et år vi må tenke tilbake på når vi skal tenke langt framover.

Bjørn Malm – Leder for Bærekraft

Les mer

Bærekraft

Som en stor og ansvarlig industrivirksomhet, skal TINE ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjort på riktig måte, vil det også styrke TINEs konkurransekraft.

Sirkulære løsninger

Vi må bruke det vi bruker om igjen. Avfall er ikke søppel, men nye ressurser. Det er nå mange som snakker om sirkulære løsninger for plast, emballasje og andre ressurser.

LES MER

Fornøyde forbrukere

Fornøyde forbrukere gir fornøyde eiere. Vi har våre utfordringer, men også store mulgheter når vi skal levere både sunne og trygge produkter til hver krik og krok i landet vårt.

LES MER

Bærekraftig verdiskaping

Samfunnet bruker mer ressurser enn hva som er tilgjengelig. TINE er opptatt av å reduserer dette økologiske underskuddet samtidig som konkurransekraften styrkes. Vårt hovedmål er å skape størst mulig verdi av den melka eierne produserer.

LES MER

Effektiv meieridrift og transport

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippet. TINE skal bidra til dette, og mere til.

LES MER

Engasjerte medarbeidere

Sykefravær, arbeidsulykker, korrupsjon og trakassering skjer også i land som flyter av melk og honning. I TINE jobber vi for et trygt og godt arbeidsmiljø.

LES MER

Bærekraftig og robust landbruk

Vi ønsker å ha kyr og geiter på gården uten å ha svin på skogen. Derfor er vi opptatt av friske og fornøyde dyr, og og en melkeproduksjon som ikke belaster miljøet.

LES MER

Tall og GRI-rapport

TINE legger vekt på en åpen og omfattende rapportering av sitt arbeid på bærekraft. TINE følger retningslinjene til Global Reporting Initiativ (GRI) og er revidert av vår revisor.

LES MER

TINE Råvare

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunktet. Dette innebærer henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melka til produsent. Ansvaret innebærer også fakturering for levert melk til aktørene basert på fastsatt noteringspris.

Les mer

tines verdikjede

Melkeveien

Vi i TINE jobber for å sikre høy kvalitet og bærekraftig utvikling gjennom hele melkeveien. Her kan du se og lese om melkas reise – fra kua til deg!
Første steg
Melkeveien Intro Illustrasjon Created with Sketch.

tines verdikjede

1Kua og geita

Våre firbente venner leverer, i samarbeid med oss, det vi i TINE mener er verdens beste melk. For å få til dette må alle dyr være friske og sunne, og behandles med respekt. Dessverre blir gress og gjødsel til klimagass, og den jobber TINE intenst med å redusere. Se hvordan.
Les mer

tines verdikjede

2Bonden og gården

Melkeroboter og digital modernisering har forandret bransjen, men bondens forhold til dyra står fortsatt sentralt. Melkebonden er medeier av TINE, noe som gir tilgang til rådgivning, veterinærer - og den første klimakalkulatoren. Les hvordan denne gjør det lettere for bonden å redusere klimautslippet.
Les mer

tines verdikjede

3Melkehenting

Sjåførene som henter og leverer melken fra TINE er mye viktigere for kvaliteten enn mange vet. Mye kjøring skaper klimagass, støv og partikler, så TINE jobber med mer bærekraftige måter å hente melk på. Melk med spor av antibiotika blir ikke hentet. Sjåføren må holde bilen ren på innsiden og utsiden.
Les mer

tines verdikjede

4Meieriet

Det er forskjell på meierier. TINE skiller mellom flytende meierier, faste meierier og spesialanlegg. Les mer om dette og om produksjon av TINE-ost fra Gudbrandsdalen til Ohio.
Les mer

tines verdikjede

5Fra TINE til TINE

Vi satser på miljøvennlige biler og smarte kjørecomputere for å spare klimaet der vi kjører mellom våre 17 distribusjonslagre og over 30 produksjonssteder. Når melka produseres nær deg som forbruker har vi redusert melkeveien frem til kjøleskapet ditt.
Les mer

tines verdikjede

6Varelevering

Visste du at den landsdekkende distribusjonen vår gir mest kortreist mat, at de minst kortreiste produktene vi leverer havner på Svalbard, og at de 600 sjåførene våre gjerne tar opp ”haikere” når de bringer varer til 23.900 mottakere over hele landet?
Les mer