TINE Årsrapport 2017

Med blikket rettet framover

En grunnleggende del av TINEs forretningsidé er at vi «skaper verdier i nært samspill mellom natur, landbruk og marked». Det handler helt grunnleggende om å ta et «meransvar». I denne rapporten vil du se at våre tiltak lønner seg for oss – og for miljøet.

Nøkkeltall

Driftsinntekter

22 511
MNOK

TINE Gruppa

Nøkkeltall

Driftsresultat

*2016 er inkludert en positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon. Dette utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner.

Nøkkeltall

Melkepris

(kr pr liter)

Nøkkeltall

Driftsinntekter

Nøkkeltall

Brutto energiforbruk

(GWh)

Nøkkeltall

Utslipp CO2-ekv totalt

(tonn)

Nøkkeltall

Emballasjeforbruk

(tonn)

Med blikket rettet framover

2017 har vært et begivenhetsrikt år. Det har vært et utfordrende år. Og det er et år hvor vi med en ny strategi retter blikket mot framtiden.

Les mer

TINE-kartet

TINE med sine 6 datterselskaper er tilstede i 6 land over hele verden. Ta en titt!

UTFORSK

TINE-kartet

Bruk filteret for å finne de forskjellige lokasjonene eller klikk linken nederst for å lese om alle våre lokasjoner.

Les mer

Statistikk 2017

Kilde: melk.no

Forbruk av melk per innbygger

83,7 L

2016: 86,1 L

Forbruk av yoghurt inkludert import per innbygger

10,6 KG

2016: 11,0 KG

Forbruk av hvit-, brun-, import- og smelteost per innbygger

18,8 KG

2016: 19,2 KG

Forbruk av fløte og rømme per innbygger

9,4 KG

2016: 9,4 KG

Forbruk av smør inkl. blandingsprodukter per innbygger

3,1 KG

2016: 3,1 KG

Kumelk levert til TINE i 2017 (millioner liter)

1413,8

2016: 1439,1

Geitemelk levert til TINE i 2017 (millioner liter)

19,9

2016: 20,8

Mer statistikk

Et redusert fotavtrykk

Tidligere handlet samfunnsansvar mye om «å gi noen kroner til et veldedig formål». For oss handler det i langt større grad om en fundamental endring i måten vi jobber på, og en integrert del av driften.

Les mer

Bærekraft

Som en stor og ansvarlig industrivirksomhet, skal TINE ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjort på riktig måte, vil det også styrke TINEs konkurransekraft.

Ernæring og helse

TINE er i verdenstoppen når det gjelder trygg melk. Vi er opptatt av både friskere dyr og friskere mennesker. Så vi jobber vi med å øke hygienen, men redusere sukker, mettet fett og antibiotika.

LES MER

Lokal verdiskaping

TINE begynte i 1856 med en gruppe av 25 driftige bønder i Rausjødalen og melkekyra deres. I dag, 160 år og 25.0000 arbeidsplasser senere, står fortsatt samarbeidet med lokalsamfunnene helt sentralt.

LES MER

Bærekraftig verdiskaping

TINE er opptatt av å redusere det økologiske underskuddet vi mennesker har på en måte som ikke skaper et økonomisk underskudd. Hovedmålet er å skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon.

LES MER

Ressurser og miljø

Vi ønsker å ha kuer og geiter på gården uten å ha svin på skogen. Derfor er vi levende opptatt av svinn og matavfall, utslipp av klimagasser og hva vi gjør med gjenvinningen.

LES MER

Medarbeideren

Sykefravær, arbeidsulykker, korrupsjon og trakassering skjer også i land som flyter av melk og honning. I TINE jobber vi for et trygt arbeidsmiljø, og har blant fått et eget varslingsombud.

LES MER

Tall og GRI-rapport

TINE følger retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI) når det gjelder bærekraft, og våre tall rapporteres i tråd med den såkalte vesentlighetsanalysen.

LES MER

TINE Råvare

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunktet. Dette innebærer henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melken til produsent. Ansvaret innebærer også fakturering for levert melk til aktørene basert på fastsatt noteringspris.

Les mer

tines verdikjede

Melkeveien

Vi i TINE jobber for å sikre høy kvalitet og bærekraftig utvikling gjennom hele melkeveien. Her kan du se og lese om melkens reise – fra kua til deg!
Første steg
Melkeveien Intro Illustrasjon Created with Sketch.

tines verdikjede

1Kua og geita

Våre firbente venner leverer, i samarbeid med oss, det vi i TINE mener er verdens beste melk. For å få til dette må alle dyr være friske og sunne, og behandles med respekt. Dessverre blir gress og gjødsel til klimagass, og den jobber TINE intenst med å redusere. Se hvordan.
Les mer

tines verdikjede

2Bonden og gården

Melkeroboter og digital modernisering har forandret bransjen, men bondens forhold til dyra står fortsatt sentralt. Melkebonden er medeier av TINE, noe som gir tilgang til rådgivning, veterinærer - og den første klimakalkulatoren. Les hvordan denne gjør det lettere for bonden å redusere klimautslippet.
Les mer

tines verdikjede

3Melkehenting

Sjåførene som henter og leverer melken fra TINE er mye viktigere for kvaliteten enn mange vet. Mye kjøring skaper klimagass, støv og partikler, så TINE jobber med mer bærekraftige måter å hente melk på. Melk med spor av antibiotika blir ikke hentet. Sjåføren må holde bilen ren på innsiden og utsiden.
Les mer

tines verdikjede

4Meieriet

Det er forskjell på meierier. TINE skiller mellom flytende meierier, faste meierier og spesialanlegg. Les mer om dette, og om produksjon av TINE-ost fra Gudbrandsdalen til Ohio.
Les mer

tines verdikjede

5Fra TINE til TINE

Vi satser på miljøvennlige biler og smarte kjørecomputere for å spare klimaet der vi kjører mellom våre 17 distribusjonslagre og over 30 produksjonssteder. Når melka produseres nær deg som forbruker har vi redusert melkeveien frem til kjøleskapet ditt.
Les mer

tines verdikjede

6Varelevering

Visste du at den landsdekkende distribusjonen vår gir mest kortreist mat, at de minst kortreiste produktene vi leverer havner på Svalbard, og at de 600 sjåførene våre gjerne tar opp ”haikere” når de bringer varer til 23.000 mottakere over hele landet?
Les mer