Annen informasjon

Statistikk

Hvor mye TINE-produkter selges i Norge og hvor mye går til eksport? Hvor mye melk produserer TINEs kyr og geiter, og hvor mange meierier har TINE? Svarene på dette og mer til finner du nedenfor.

TINE har en svært lang verdikjede, helt fra bondens dyrking av fôr til dyrene, via henting av melka, kvalitetskontroll, produksjon, salg og distribusjon ut til butikk. Siste etappe går til kjøleskapene i de tusen hjem.

For at vi best mulig skal ha oversikt over hva som skjer i hele verdikjedene, har vi enorme datamengder som vi registrerer, bearbeider og deler med både ansatte, eiere og omverdenen. Dette fordi vi ønsker at vår virksomhet skal være mest mulig åpen og transparent.

Ku- og geitemelk levert til TINE i 2018 og 2017 pr. eierområde (i mill. liter)

  Totalt kumelk  Herav økologisk  Geitemelk  Totalt ku- og geitemelk  Medlemmer 2018 
Eier­områder  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  Ku  Geit  Ku og geit  Sum 
Øst  367,5  365,4  26,6  26,3  4,8  4,7  372,3  370,1  2 527  74  10  2 611 
Sør-Vest  444,8  434,1  2,2  2,3  5,5  5,5  450,3  439,6  3 252  92  3 345 
Midt  470,8  464,3  19,8  20,2  3,0  2,9  473,7  467,1  3 034  31  3 065 
Nord  151,7  150,0  1,6  1,5  6,9  6,8  158,7  156,9  1 002  96  1 099 
Sum  1 434,9  1 413,8  50,1  50,3  20,1  19,9  1 455,0  1 433,8  9 815  293  12  10 120 

Produksjon av faste produkter

Tall i tonn  2018  2017 
Hvitost  62 385  62 621 
Brunost/prim  8 763  10 039 
Smelteost  797  1 238 
Smør  12 004  11 484 
Sum  83 949  85 382 

Produksjon av flytende produkter

Tall i 1000 liter  2018  2017 
TINE Melk  347 714  358 165 
Yoghurt  42 052  43 650 
TINE Fløte  26 729  27 290 
TINE Rømme  14 588  14 968 
Juice og fruktdrikker  51 575  48 684 
Desserter og iskrem  45 954  42 090 
Sum  528 612  534 849 

Anleggsstruktur

Type anlegg  2018  2017 
Meierier  31  31 
Sentrallagre 
Distribusjonsterminaler 
Sum  35  35 

Salg i Norge

Tall i 1000 liter  2018  2017 
TINE Melk  347 714  358 165 
TINE Fløte  26 728  27 290 
Juice og fruktdrikker  51 575  48 684 
Desserter og iskrem  46 258  42 090 

Tall i tonn  2018  2017 
TINE Rømme  14 585  14 968 
Yoghurt  42 052  43 650 
Hvitost  66 983  64 337 
Brunost  8 763  9 397 
Smør  12 380  11 899 
Fersk ferdigmat  8 509  8 099 

Det er tilnærmet et 1-1 forhold mellom produksjon og salg av flytende produkter.

Merkevareeksport og salg meieri internasjonalt (per land)

  Merkevareeksport i tonn  Totalsalg i tonn 
Land  2018  2017  2018  2017 
USA  6 328  6 049  16 680  15 846 
Australia  1 842  1 648  2 464  2 475 
Canada  1 426  1 566  1 815  1 818 
Storbritannia  589  516  7 117  6 994 
Sverige/Danmark  502  425  17 325  16 824 
Andre markeder  348  423  941  984 
Sum  11 035  10 626  46 343  44 940 

Merkevareeksport er salg ut av Norge og totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer.