Annen informasjon

Statistikk

Hvor mye TINE-produkter selges i Norge og hvor mye går til eksport? Hvor mye melk produserer TINEs kyr og geiter, og hvor mange meierier har TINE? Svarene på dette og mer til finner du nedenfor.

TINE har en svært lang verdikjede, helt fra bondens dyrking av fôr til dyrene, via henting av melka, kvalitetskontroll, produksjon, salg og distribusjon ut til butikk. Siste etappe går til kjøleskapene i de tusen hjem.

For at vi best mulig skal ha oversikt over hva som skjer i hele verdikjedene, har vi enorme datamengder som vi registrerer, bearbeider og deler med både ansatte, eiere og omverdenen. Dette fordi vi ønsker at vår virksomhet skal være mest mulig åpen og transparent.

Ku- og geitemelk levert til TINE i 2018 og 2017 pr. eierområde (i mill. liter)

  Totalt kumelk   Herav økologisk   Geitemelk   Totalt ku- og geitemelk   Medlemmer 2018  
Eier­områder  2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   Ku   Geit   Ku og geit   Sum  
Øst  367,5   365,4   26,6   26,3   4,8   4,7   372,3   370,1   2 527   74   10   2 611  
Sør-Vest  444,8   434,1   2,2   2,3   5,5   5,5   450,3   439,6   3 252   92   1   3 345  
Midt  470,8   464,3   19,8   20,2   3,0   2,9   473,7   467,1   3 034   31   0   3 065  
Nord  151,7   150,0   1,6   1,5   6,9   6,8   158,7   156,9   1 002   96   1   1 099  
Sum  1 434,9   1 413,8   50,1   50,3   20,1   19,9   1 455,0   1 433,8   9 815   293   12   10 120  

Produksjon av faste produkter

Tall i tonn  2018   2017  
Hvitost  62 385   62 621  
Brunost/prim  8 763   10 039  
Smelteost  797   1 238  
Smør  12 004   11 484  
Sum  83 949   85 382  

Produksjon av flytende produkter

Tall i 1000 liter  2018   2017  
TINE Melk  347 714   358 165  
Yoghurt  42 052   43 650  
TINE Fløte  26 729   27 290  
TINE Rømme  14 588   14 968  
Juice og fruktdrikker  51 575   48 684  
Desserter og iskrem  45 954   42 090  
Sum  528 612   534 849  

Anleggsstruktur

Type anlegg  2018   2017  
Meierier  31   31  
Sentrallagre  2   2  
Distribusjonsterminaler  2   2  
Sum  35   35  

Salg i Norge

Tall i 1000 liter  2018   2017  
TINE Melk  347 714   358 165  
TINE Fløte  26 728   27 290  
Juice og fruktdrikker  51 575   48 684  
Desserter og iskrem  46 258   42 090  

Tall i tonn  2018   2017  
TINE Rømme  14 585   14 968  
Yoghurt  42 052   43 650  
Hvitost  66 983   64 337  
Brunost  8 763   9 397  
Smør  12 380   11 899  
Fersk ferdigmat  8 509   8 099  

Det er tilnærmet et 1-1 forhold mellom produksjon og salg av flytende produkter.

Merkevareeksport og salg meieri internasjonalt (per land)

  Merkevareeksport i tonn   Totalsalg i tonn  
Land  2018   2017   2018   2017  
USA  6 328   6 049   16 680   15 846  
Australia  1 842   1 648   2 464   2 475  
Canada  1 426   1 566   1 815   1 818  
Storbritannia  589   516   7 117   6 994  
Sverige/Danmark  502   425   17 325   16 824  
Andre markeder  348   423   941   984  
Sum  11 035   10 626   46 343   44 940  

Merkevareeksport er salg ut av Norge og totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer.