Annen informasjon

Styret i TINE

Styret i TINE SA består av 14 medlemmer. Ti er eiere og velges av årsmøtet, mens fire styremedlemmer velges blant de ansatte. Styreleder er Trond Reierstad. I løpet av 2018 har TINE gjennomført 12 styremøter.
Styret TINE Råvare Statistikk

TINEs styre legger vekt på at selskapet skal forvaltes og styres etter gode, overordnede prinsipper. TINE skal opprettholde tilliten hos ulike interessenter, og sørge for at styret får tilstrekkelig og korrekt informasjon om virksomheten. En viktig del av eierstyring og selskapsledelse er å etablere og vedlikeholde systemer og prosedyrer som sikrer at lovverk, standarder og egne retningslinjer etterleves.

Styret i TINE

Gunnar Hovland

Konsernsjef

Jarle Bogen

Ordfører i Rådet

Ottar Råd

Styremedlem

Rolf Øyvind Thune

Styremedlem

Marit Haugen

Styremedlem

Anders Johansen

Styremedlem

Helge Arne Espeland

Styremedlem

Cecilie Bjørlo

Styremedlem

Trond Reierstad

Leder

Nils Asle Dolmseth

Nestleder

Elisabeth I. Hokstad

Styremedlem

Elin Aarvik

Styremedlem

Tor Arne Johansen

Styremedlem

Askild Eggebø

Styremedlem

Solveig Bratteng Rønning

Styremedlem

Jeffrey Thomas

Styremedlem