Tine Ar18 Bærekraftig Robust Landskap3

Bærekraft

Bærekraftig og robust landbruk

Bærekraftig og robust landbruk

I TINE er det et klima for å jobbe med miljø og bærekraft. For i landbruket merker vi klimaendringene. Mengden av regn, vekst- og innhøstingsforholdene har endret seg. Alt det vi mennesker spiser og alt det kyrne slipper fra seg, spiller også inn i regnskapet. Vi kan påvirke hele vår verdikjede til det bedre.

Friske og fornøyde dyr

Vi er helt i verdenstoppen når det gjelder melkekvalitet her til lands. I TINE har vi 206 000 kyr og 32 000 geiter som jobber for oss, og det er i alles interesse at disse dyrene behandles godt.
Les mer

Bærekraftig landbruk

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi arbeider for en bærekraftig bruk av jorda ressurser og å begrense klimaendringene.
Les mer

Gode og bærekraftige råvarer

Melk og yoghurt er ikke bare melk. Vi er avhengig av svært mange ulike råvarer som ofte er produsert utenfor Norge. Vi må sikre at disse varene er produsert på en miljømessig og bærekraftig måte.
Les mer

Klimarisiko

Klimaendringer påvirker oss forskjellig. Noen blir mer utsatt for flom, mens andre vil merke økt tørke. Klimaendringene vil også påvirke TINE, noe vi må forberede oss på.
Les mer

Ansvarlig innkjøp

Det er mange ulike varer og tjenester som skal til for å få fram alle våre produkter. Veien er ofte lang og det krever spesiell oppmerksomhet fra TINE for å avdekke og følge opp eventuelle brudd på etiske retningslinjer for miljø og samfunn.
Les mer