Tine Ar18 Bærekraftig Verdiskaping2

Bærekraft

Bærekraftig verdiskaping

Bærekraftig verdiskaping

Med 16 000 ansatte og eiere og dobbelt så mange føtter, er det klart vi i TINE setter et visst økologisk fotavtrykk. Vi produserer og bringer melk og andre produkter ut til det norske folk, en prosess som blant annet medfører flere typer klimagassutslipp. Det å jobbe seriøst med bærekraft er derfor en helt nødvendig del av jobben vår. Vi lever av naturen, så vi er avhengig av at også naturen lever.

En naturlig del av TINE

TINE har som ambisjon å være best på bærekraft innen den norske matbransjen. Vi er opptatt av det vi kaller bærekraftig verdiskaping. Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Det går an å kombinere økologi og økonomi.
Les mer

Det vesentlige

Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for TINEs arbeid med bærekraft. Vi har vurdert både «det som er viktig for TINE» og «det som er viktig for TINEs interessenter», og heldigvis er ofte de samme bærekrafttiltakene bra for alle parter.
Les mer