Tine Ar18 Bærekraftig Transport

Bærekraft

Effektiv meieridrift og transport

Effektiv meieridrift og transport

I TINE er vi opptatt av å jobbe effektivt med inntak og utslipp og å utnytte det vi har til det fulle. Det er ingen tid å miste. Temperaturen på jorda stiger og vi må handle nå om vi skal bevare det vi er glad i. Norge har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp. TINE skal bidra til at vi kan nå disse målene, og mer til.

Reduserte utslipp

Norge har satt seg et ambisiøst mål om å kutte utslippene med 45 prosent innen 2030. TINE skal ta sin del av jobben og bidra til at målet blir nådd.
Les mer

Utnytter energien

Produksjon av meieriprodukter krever mye energi til både oppvarming og nedkjøling. Denne energien må vi passe godt på og utnytte til det ytterste.
Les mer