Tine Ar18 Engasjerte Medarbeidere

Bærekraft

Engasjerte medarbeidere

Engasjerte medarbeidere

TINE har mange roller. Vi er eier og pleier av cirka 240 000 dyr (kyr og geiter). Vi skal forholde oss til stat og kommune, bønder og butikker, forskere og forbrukere. Vi må drive vår virksomhet redelig og med integritet. Vi må holde ord fra jord til bord.

Etikk og mangfold for rettferdighet

De etiske retningslinjene det opereres etter skal vise hva TINE forventer av medarbeiderne når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. Målet er å oppnå likhet og rettferdighet på tvers av geografi, alder, kjønn og livssyn.
Les mer

En trygg arbeidsplass

Produksjon av melk og melkeprodukter i verdensklasse krever friske medarbeidere og sunne arbeidsmiljøer. Vi må legge til rette for at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet.
Les mer