Bærekraft

Et redusert fotavtrykk

Tidligere handlet samfunnsansvar mye om «å gi noen kroner til et veldedig formål». For oss handler det i langt større grad om en fundamental endring i måten vi jobber på, og en integrert del av driften.

Framtidens vinnere vil være de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

TINEs visjon og konsernstrategi setter en tydelig retning for virksomheten. I 2017 har det vært arbeidet med selskapets nye konsernstrategi, «TINE2020». Den er kunde- og forbrukerrettet, og bygger på visjonen «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha», og TINEs hovedmål om å «skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, nå og i framtiden».