Bærekraft

Tall og GRI-rapport

Tall og GRI-rapport

Global Reporting Initiative (GRI) er den mest anerkjente og internasjonale rapporteringsstandarden. GRI setter rammer og retningslinjer for en enhetlig rapportering på bærekraft. Siden 2011 har TINE rapportert sitt bærekraftarbeid i henhold til GRI-standarden. Nedenfor finner du TINEs GRI-rapport for 2017, samt tall og statistikk på bærekraft.

Bærekraft, tall og statistikk

TINE arbeider målrettet for å skape verdier i samspill med vårt sosiale- og miljømessige ansvar. Nedenfor finner du tall og statistikk fra dette arbeidet.
Les mer

Slik rapporterer vi

TINE oppfatter bærekraft som en integrert del av selskapets samlede virksomhet og har derfor valgt å rapportere om sitt arbeid med bærekraft som en integrert del av årsrapporten.
Les mer

Revisors uttalelse

Til ledelsen i TINE SA. Attestasjonsuttalelse – bærekraftsrapport 2017.
Les mer