Bærekraft

For mye av det gode

Dette er året da vi alle sammen virkelig har fått føle på kroppen hvor viktig klima og bærekraft er. 2018 er et år vi må tenke tilbake på når vi skal tenke langt framover.

Etter to år preget av både uvanlig store nedbørsmengder og ekstrem tørke har klimarisiko for alvor kommet på kartet. Forbruker, kunder og myndigheter stiller i stadig større grad spørsmålstegn ved samfunnets evne til å møte klimaendringene. TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter. og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene. Framtidens vinnere vil være de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping. I denne rapporten kan du lese mer om hvordan TINE jobber med bærekraft og hvilke resultater vi har oppnådd.

Bjørn_Malm_Round_130x130.svg?mtime=20190107131852#asset:1153

Bjørn_Malm_Signatur.svg?mtime=20190102151246#asset:1056

Bjørn Malm – Leder for Bærekraft