Bærekraft

Medarbeideren

Medarbeideren

TINE har mange roller. Vi er eier og pleier av 225.000 dyr. Vi skal forholde oss til stat og kommune, bønder og butikker, forskere og forbrukere. Vi må drive vår virksomhet redelig og med integritet. Vi må holde ord fra jord til bord.

Rå muligheter for reale folk

Hos oss i TINE finnes det en rekke ulike jobber som må gjøres, og stadig vekk dukker det opp nye muligheter for dyktige folk. Produksjon av melk og melkeprodukter i verdensklasse krever friske medarbeidere og sunne arbeidsmiljøer.
Les mer

Etikk for likhet og rettferdighet

De etiske retningslinjene det opereres etter skal vise hva TINE forventer av medarbeiderne når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. Målet er å oppnå likhet og rettferdighet på tvers av geografi, alder, kjønn og livssyn.
Les mer