Bærekraft

Ressurser og miljø

Ressurser og miljø

I TINE er det et klima for å jobbe med miljø. For i landbruket merker vi klimaendringene. Mengden av regn, vekst- og innhøstingsforholdene har endret seg. Alt det vi mennesker spiser og alt det kuene slipper fra seg, spiller også inn i regnskapet. I TINE er vi opptatt av å jobbe effektivt med inntak og utslipp, med svinn og matavfall, med varme og energi og med retur og smart emballasje, og mye mer.

Vi ønsker å slippe alt utslipp

Parisavtalen fra 2015 setter ambisiøse mål for den norske klimapolitikken. Transport står for 64 prosent av klimagassutslippet vårt, dobbelt så mye som produksjonen. Klimamessig var dessverre 2017 et dårlig år for oss i TINE. Les hvorfor.
Les mer

Vi gråter over spilt melk

TINE er opptatt av å utnytte alle ressursene. Vi skal til en hver tid få mest mulig melk fra ku til butikk. Spilt melk er ikke bare tapte inntekter, den miljømessige siden av produksjonen vår er vel så viktig. Vi behandler 1,4 milliarder liter melk årlig, så det er viktig å være seg sitt ansvar bevisst.
Les mer

Redusert utslippet på gården

Klimaet endrer seg, og mye må gjøres. Det heter seg at man skal tenke globalt og handle lokalt, og det må til for å klare 2-gradersmålet som ble bestemt i Paris. Mesteparten av utslippet vårt kommer fra kua, og vi jobber med saken.
Les mer

Før begeret renner over

TINE bruker mye emballasje hvert år, så derfor er vi opptatt av emballasjeløsninger og returordninger. Hvis vi mennesker fortsetter som før, vil det være mer plast enn fisk i havet om en 30 års tid, og mye av den vil være inne i fiskene og hvalene.
Les mer