Tine Ar18 Bærekraftig Sirkulære Løsninger2

Bærekraft

Sirkulære løsninger

Sirkulære løsninger

Vi må bruke det vi bruker om igjen. Avfall er ikke søppel, men nye ressurser. Det er nå mange som snakker om sirkulære løsninger for plast, emballasje og andre ressurser. Lykkes vi, kan vi redusere avfall, bruk av emballasje og øke utnyttelsen av ressurser. TINE ønsker at virksomheten inngår som en del av et naturlig kretsløp med bærekraftig ressursutnyttelse av innsatsfaktorer, deriblant energi og råstoff.

Tar vare på melka

TINE er opptatt av å utnytte alle ressursene. Vi skal til enhver tid få mest mulig melk fra ku til butikk. Spilt melk er ikke bare tapte inntekter, den miljømessige siden av produksjonen vår er vel så viktig. Vi behandler 1,4 milliarder liter melk årlig, så det er viktig å være seg sitt ansvar bevisst.
Les mer

Miljøsmart emballasje

I 2018 har engasjementet i Norge vært stort om havplast som rammer dyrelivet og forsøpler kysten. TINE bruker mye emballasje hvert år, så derfor er vi opptatt av emballasjeløsninger og returordninger. Vår emballasje skal ikke forsøple verken natur eller klima.
Les mer

Avfall og forurensning

TINE lever av naturen som gir oss melk til alle våre produkter. Avfall og forurensning som skader naturen og klimaet vil til slutt ramme oss hardt. Vi må derfor bidra til å begrense avfall og sikre at avfall ikke forurenser naturen.
Les mer