Tall og GRI-rapport

Revisors uttalelse

Til ledelsen i TINE SA. Attestasjonsuttalelse – bærekraftsrapport 2018.