Bærekraft

Lokal verdiskaping

Lokal verdiskaping

TINE spiller en betydelig rolle når det gjelder å skape liv i små lokalsamfunn. Vi står blant annet bak den største private arbeidsplassen i Gudbrandsdalen. Det handler ikke bare om gudbrandsdalsost, men om kesam, yoghurt og byggrynsgrøt også. TINE investerer mye i nye produksjonsmetoder og lokaler rundt omkring, men enkelte ganger er det dessverre også produksjonssteder og stillinger som legges ned.

Melkepenger og andre verdier

Mye av TINEs verdiskaping foregår innenfor geografiske områder som ofte ikke har så god tilgang på andre arbeidsplasser. Samfunnsregnskapet viser at vi skaper store verdier lokalt.
Les mer