Om TINE

Datterselskaper

TINE har flere hel- og deleide datterselskaper både i inn- og utland. I tillegg til meierivirksomhet omfatter TINEs øvrige virksomheter først og fremst produksjon av næringsmiddelprodukter som juice, iskrem og ferske ferdigretter.

TINE har som mål at en stadig større andel av omsetningen skal komme fra meierivirksomhet og salg av spesialost i markeder utenfor Norge. På bakgrunn av dette arbeider TINEs datterselskaper i Sverige, Danmark, Storbritannia og USA aktivt med å realisere denne målsettingen.

Jarlsberg® er i dag TINEs største eksportartikkel. Omkring 60 prosent av produksjonen av Jarlsberg® i Norge går til eksport. I tillegg produseres det Jarlsberg® i USA og Irland for salg på det internasjonale markedet. Dessuten foretas det bearbeiding, foredling og pakking av annen ost ved TINE-anlegg i Storbritannia og i Sverige.

Meieri i Norge

OsteCompagniet AS (Heleid)

OsteCompagniet AS markedsfører og selger ostespesialiteter fra TINE, noen småskalaprodusenter og oster fra flere land i Europa. Hoveddelen er de norske ostene produsert på TINEs meierier.

Hovedpunkter for 2018

 • Det var sterk vekst på Selbu Blå som tar andeler i blåmuggsegmentet. Fin vekst også for Norske Ostespesialiteter hvor spesielt Chevre har hatt en positiv utvikling. Snøfrisk har mistet listing på lettvariantene, men Snøfrisk original holder stand i et nedadgående kremostsegment.
 • OsteCompagniet fikk med seg 3 medaljer fra oste-VM; sølv til Fryd Brie Pepper og bronse til Pultost og Gamalost!
 • Michelangelo, som represententer ostetyper som parmesan og mozzarella har etablert seg godt på det norske markedet. Michelangelo kjøpes gjennom TINE’s datterselskap Wernersson Ost AB.
 • OsteCompagniet oppnådde i 2018 det beste driftsresultatet i OC’s historie.

Nøkkeltall OsteCompagniet AS (MNOK)

Nøkkeltall (MNOK)  2018   2017  
Driftsinntekter  303   288  
Driftsresultat  13   7  
Antall ansatte  8   10  

Annen virksomhet

Diplom-Is AS (Heleid)

Diplom-Is AS og døtrene Laguna Produkter AS, Isdalen AS og Kulinaris AS er merkevareselskaper som produserer og markedsfører iskrem, søte mellommåltider og frosne desserter.

Hovedpunkter for 2018

 • Iskremkategorien viste i 2018 kraftig vekst som følge av godt vær i sommerhalvåret, noe som bidro til et sterkere driftsresultat enn i 2017.
 • Selskapet som har fokus på sin vekststrategi og mål om å være en foretrukken totalleverandør overfor sine kunder, lanserte og relanserte en rekke produkter.

Nøkkeltall Diplom-Is konsern (MNOK)

Nøkkeltall (MNOK)  2018   2017  
Driftsinntekter  1 204   1 052  
Driftsresultat  97   26  
Antall ansatte  384   396  

Fjordland AS (Deleid)

Fjordland består av selskapene Fjordland AS, Matvarehuset AS, Safari Næringsmidler AS og Hallheimslien 12 AS. Fjordland er et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av Fersk Ferdigmat, Spiseklare Mellommåltider, Margariner, Yoghurt og Desserter i det norske markedet.

Hovedpunkter for 2018

 • Fjordland AS hadde solid vekst i mange av produktgruppene i 2018, særlig innen Middager, Grøt og Spiseklare Grøtlunsjer. Den positive salgsutviklingen kom som et resultat av målrettet satsning på kjernevirksomheten, med flere nyhetslanseringer og økt markeds- og aktivitetstrykk.
 • Veksten bidro til at Fjordland også forbedret sitt driftsresultat i 2018.
 • Videreutviklingen av datterselskapene fortsatte i 2018, og selskapene hadde god vekst innen salget av måltidsløsninger til kommunale og private institusjoner og innen catering- og selskapsmarkedet.
 • Fjordland kjøpte i 2018 Hallheimslien 12 AS, som et ledd i å sikre forutsigbare rammer og videre utviklingsmuligheter for produksjonen til Matvarehuset AS.

Nøkkeltall Fjordland konsern (MNOK)

Nøkkeltall (MNOK)  2018   2017  
Driftsinntekter  1 806   1 718  
Driftsresultat  82   74  
Antall ansatte  188   184  

Meieri internasjonalt

Norseland Inc. (Heleid)

Norseland Inc. og datterselskapene Alpine Dairy LLC og Lotito Foods LLC produserer, foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og andre produsenter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i USA.

Hovedpunkter for 2018

 • Positiv utvikling for Jarlsberg® som en følge av en rekke markedsaktiviteter i handelen og i media.
 • God utvikling i salget til Lotito Foods LLC der vi i 2018 eide 1/3 av aksjene. Lotito Foods består av flere selskaper der det ene selskapet pakker all Jarlsberg® for det amerikanske markedet.

Nøkkeltall Norseland konsern (US) (MNOK | MUSD)

Nøkkeltall (MNOK | MUSD)  2018   2017  
Driftsinntekter  1 446   178   1 450   175  
Driftsresultat  19   2   13   2  
Antall ansatte  79     89    

Norseland Ltd. (Heleid)

Norseland Ltd. foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og Ilchester til dagligvaremarkedet i England.

Hovedpunkter for 2018

 • Økte priser på Cheddar har ført til reduserte marginer, men prisøkninger har bidratt til tilfredsstillende resultat.
 • Fortsatt fokus på å styrke Jarlsberg® sin posisjon gjennom gode markedsaktiviteter, og god volumvekst i løpet av året.

Nøkkeltall Norseland konsern (UK) (MNOK | MGBP)

Nøkkeltall (MNOK | MGBP)  2018   2017  
Driftsinntekter  568   52   531   50  
Driftsresultat  13   1   16   2  
Antall ansatte  228     216    

Wernersson Ost AB (Heleid)

Wernersson Ost AB og datterselskapene Färskvarugruppen AB og Wernersson Ost Danmark A/S foredler, markedsfører og distribuerer et bredt og internasjonalt ostesortiment til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i Norden.

Hovedpunkter for 2018

 • Økte ostepriser som følge av svak svensk krone har gjennom året har bidratt til marginpress, men prisøkninger i handelen har opprettholdt resultatet.
 • Vekstplan for Jarlsberg® har gitt meget god volumutvikling.

Nøkkeltall Wernersson konsern (MNOK | MSEK)

Nøkkeltall (MNOK | MSEK)  2018   2017  
Driftsinntekter  888   949   863   892  
Driftsresultat  16   17   11   11  
Antall ansatte  118     112