Om TINE

Datterselskaper

TINE har flere hel- og deleide datterselskaper både i inn- og utland. I tillegg til meierivirksomhet omfatter TINEs øvrige virksomheter først og fremst produksjon av næringsmiddelprodukter som juice, iskrem og ferske, ferdige matretter.

Denne virksomheten foregår i hovedsak i heleide datterselskaper som OsteCompagniet og Diplom-Is og i deleide selskaper som Fjordland.

TINE har som mål at en stadig større andel av omsetningen skal komme fra meierivirksomhet og salg av spesialost i markeder utenfor Norge. På bakgrunn av dette arbeider TINEs datterselskaper i Sverige, Danmark, Storbritannia og USA aktivt med å realisere denne målsettingen.

Jarlsberg® er i dag TINEs største eksportartikkel. Omkring 60 prosent av produksjonen av Jarlsberg® i Norge går til eksport. I tillegg produseres det Jarlsberg® i USA og Irland for salg på det internasjonale markedet. Dessuten foretas det bearbeiding, foredling og pakking av annen ost ved TINE-anlegg i Storbritannia og i Sverige.

Meieri i Norge

OsteCompagniet AS (Heleid)

OsteCompagniet AS markedsfører og selger ostespesialiteter fra TINE, noen småskalaprodusenter og oster fra flere land i Europa. Hoveddelen er de norske ostene produsert på TINEs meierier.

Hovedpunkter for 2017

 • Det var vekst i salget av halvfaste spesialoster, blant annet for Vellagret Edamer og Vellagret Sveitser.
 • Det var også vekst for Kybos, mens nylanseringen Cheesepop hadde en fin start salgsmessig.
 • Økte tollkostnader utfordret lønnsomheten, men god kontroll på interne kostnader sikret resultat på nivå med 2016 for OsteCompagniet.

Nøkkeltall (MNOK)

Beløp i MNOK  2017  2016 
Driftsinntekter  288  289 
Driftsresultat  7* 
Antall ansatte  10  11 

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i 2016

Annen virksomhet

Diplom-Is AS (Heleid)

Diplom-Is AS, og døtrene Laguna Produkter AS, Isdalen AS og Kulinaris AS er merkevare­selskaper som produserer og markedsfører iskrem, søte mellommåltider og frosne desserter.

Hovedpunkter for 2017

 • Som et resultat av selskapets vekststrategi og mål om å være en totalleverandør for kundene, kjøpte Diplom-Is 51% eierandel i Kulinaris AS. Kulinaris leverer premium iskrem til dagligvare og storhusholdning. Oppkjøpet styrker Diplom-Is sin posisjon i premium literis-segmentet.
 • Selskapet fortsatte den høye innovasjonstakten og hadde i 2017 suksess med sauser og strøsler, som ble lansert høsten 2016. I tillegg var lansering av nye iskremmerker som Wanted og Døla-is positive.
 • Iskremkategorien viste i 2017 stagnasjon som følge av mye nedbør i sommerhalvåret, noe som bidro til et svakere driftsresultat enn i 2016.

Nøkkeltall (MNOK)

Beløp i MNOK  2017  2016 
Driftsinntekter  1 052  1 016 
Driftsresultat  26  54* 
Antall ansatte  396  368 

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i 2016

Fjordland AS (Deleid)

Fjordland består av selskapene Fjordland AS, Matvarehuset AS, Transporty AS, Matlyst AS og Safari Næringsmidler AS. Fjordland er et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av fersk ferdigmat, spiseklare mellom­måltider, margariner, yoghurt og desserter i det norske markedet.

Hovedpunkter for 2017

 • Fjordland AS hadde i 2017 god vekst i flere av produktgruppene, spesielt inne sous vide middager, skålretter, grøt og spiseklare mellommåltider. Den positive salgsutviklingen kom som et resultat av mange og gode nyhetslanseringer i alle lanseringsvinduene og et offensivt markedstrykk.
 • Konkurransen i dagligvaremarkedet tilspisser seg stadig, og i et stillestående marked er det krevende å skape vekst. Fjordland økte markedsaktivitetene i 2017  for å fortsette den positive omsetningsutviklingen, noe som medførte at driftsresultatet endte noe lavere enn i 2016.
 • Fjordlands datterselskaper hadde samlet sett en positiv salgsutvikling i 2017, spesielt innen salget av måltidsløsninger til kommunale- og private institusjoner.

Nøkkeltall (MNOK)

Beløp i MNOK  2017  2016 
Driftsinntekter  1 718  1 605 
Driftsresultat  74  85* 
Antall ansatte  184  158 

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i 2016

Meieri internasjonalt

Norseland Inc. (Heleid)

Norseland Inc. og datterselskapene Alpine Dairy LLC og Lotito Foods LLC produserer, foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og andre produsenter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i USA.

Hovedpunkter for 2017

 • Positiv utvikling for Jarlsberg® som en følge av en rekke markedsaktiviteter i handelen og i media.
 • God utvikling i lønnsomheten til Lotito Foods LLC der vi eier 1/3 av aksjene. Lotito Foods består av flere selskaper der det ene selskapet pakker all Jarlsberg® for det amerikanske markedet.
 • Det har vært en styrket satsning på TINEs norske ostespesialiteter Snøfrisk® og Ski Queen® (Gudbrandsdalsost), der spesielt Ski Queen® har sterk vekst.

Nøkkeltall (MNOK | MUSD)

Beløp i MNOK | MUSD  2017    2016   
Driftsinntekter  1 450  175  1 677  200 
Driftsresultat  13  33 
Antall ansatte  89    88   

Norseland Ltd. (Heleid)

Norseland Ltd. og datterselskapet Ridgebrick Ltd. foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og Ilchester til dagligvaremarkedet i England.

Hovedpunkter for 2017

 • Økte priser på Cheddar har ført til reduserte marginer, men god kostnadskontroll har bidratt til tilfredsstillende resultat.
 • Flere vellykkede innovasjoner, blant annet verdens første adventskalender med ost.
 • Fortsatt fokus på å styrke Jarlsberg® sin posisjon gjennom gode markedsaktiviteter, men volumet er noe redusert som følge av handelens nedleggelser av betjente ostedisker.

Nøkkeltall (MNOK | MGBP)

Beløp i MNOK | MGBP  2017    2016   
Driftsinntekter  531  50  513  45 
Driftsresultat  16  39 
Antall ansatte  216    185   

Wernersson Ost AB (Heleid)

Wernersson Ost AB og datter­selskapene Färskvarugruppen AB og Wernersson Ost Danmark A/S foredler, markedsfører og distribuerer et bredt og internasjonalt ostesortiment til dagligvare- og storhusholdnings­markedet i Norden.

Hovedpunkter for 2017

 • Økte ostepriser i Europa gjennom året har bidratt til marginpress, men godt samarbeid med handelen og god kostnadskontroll har oppretthold resultatet.
 • Sterk vekst i salgsinntektene som følge av et leiepakkeoppdrag.
 • Vekstplan for Jarlsberg® iverksatt i andre halvår og vil gi full effekt fra og med 2018.

Nøkkeltall (MNOK | MSEK)

Beløp i MNOK | MSEK  2017    2016   
Driftsinntekter  863  892  762  775 
Driftsresultat  11  11  10  11 
Antall ansatte  112    104