Om TINE

Dette er TINE

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 10 120 melkebønder og er organisert som et samvirke.

Vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel.

TINE har gjennom sin mer enn 135 års historie bygd virksomheten på grundighet både når det gjelder matfaglig- og produksjonsfaglig kompetanse.

TINE har mer enn 1200 varelinjer i sin portefølje, som produseres på 31 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og to terminaler, i tillegg til norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Ostecompagniet AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc. i USA, Norseland Ltd. i Storbritannia og TINE Ireland Ltd. i Irland. Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og Irland.

Jarlsberg® er i dag TINEs største merkevare internasjonalt og selges i 16 land, inkludert Norge. Jarlsberg® produseres ved våre norske anlegg, på vårt eget Alpine Cheese Co. i Ohio, USA, samt gjennom vår leieproduksjon hos Dairygold Ltd. i Irland. Det totale internasjonale salget av Jarlsberg® gikk opp 9,6 prosent sammenlignet med 2017.

Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes TINE Gudbrandsdalsost og Snøfrisk®.

TINE Gruppa hadde ved utgangen av 2018 5355 ansatte, driftsinntekter på 23 milliarder kroner i 2018, og driftsresultat på 1537 millioner kroner, det samme som i 2017.

TINEs tredelte rolle

TINE har tre roller som skal ivaretas: Som markedsregulator på oppdrag fra myndighetene, som kommersiell merkevareleverandør, og som medlemsorganisasjon for eierne.

Kommersiell merkevareleverandør
Med driftsinntekter på 23 milliarder kroner i året er TINE en av Norges største næringsmiddelaktører. TINE lever av forbrukernes tillit ved å levere merkevarer som innfrir forventningene.

Samvirkeorganisasjon

TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis. TINE arbeider for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon ved å ivareta eiernes øvrige interesser.

Markedsregulator
Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melka de produserer til fastsatt pris(målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører med råvaren melk.

Markedsregulering

Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare. Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket.

Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen, og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris.

Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer. Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet.

Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling. Hovedmålsettingen til Omsetningsrådet er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukter til lavest mulige kostnader.

Eksempler på norske meieriaktører er: Synnøve Finden AS, Normilk AS, Q-Meieriene AS og Rørosmeieriet AS.

TINE GRUPPA

Organisasjonskart pr. 31.12.2018