Konsernsjefen har ordet

Et miljø for vekst

2018 var et krevende år for norske bønder på grunn av tørken. Det fikk også melkebøndene føle på kroppen. Mer ekstremvær, både i form av mer nedbør og lange tørkeperioder, er noe næringa må leve med og lære seg å takle. For TINE blir vekst og lønnsomhet gjennom innovasjon og effektive, bærekraftige verdikjeder avgjørende for å øke konkurransekraften framover.

Tørken i sommer og kampen for å skaffe nok mat til dyra, gikk inn på oss alle. TINE satte i gang en rekke tiltak. Det ble holdt fagmøter i de utsatte områdene for å drøfte situasjonen og gi råd. En rekke rådgivningsbesøk på gårdene ble gjennomført. Tankbilene kjørte vann, og medarbeidere utsatte ferien. TINE samarbeidet tett og godt med de andre landbruksorganisasjonene for å følge situasjonen og sette i verk best mulige tiltak.

Men sommerværet ga isrekord!

Ikke så galt at det ikke er godt for noe, sies det. Det varme sommerværet ga rekord i issalget. Det betyr et særdeles godt resultat for Diplom-Is, noe som også bidrar til TINEs samlede resultat for 2018. En slik økning i produksjon og salg av iskrem er ikke mulig uten et velfungerende produksjons- og logistikkapparat. Hele organisasjonen la ned en formidabel innsats for å kunne klare å levere gjennom den varme sommeren.

Vi taper volum, det utfordrer oss

Foruten godt issalg har vi også hatt god økning i salget av IsKaffe, IsTe og smaksatt melk. Likevel er det et faktum at vi har store volumutfordringer på kjerneproduktene. Melk viser svak vekst i markedet, og vi taper volum på konsummelk, fløte, yoghurt og ost, både på grunn av svakt totalmarked og tap av markedsandeler grunnet økt konkurranse. Det betyr tapte inntekter, men det utfordrer også tilpasning av kapasitet og kostnader både i produksjon og logistikk.

Våre innenlandske konkurrenter har fått bedre vilkår, og vi har økende import. Ostekvoten for tollfri import er økt, og mange produkter har svakt tollvern. Vi må forvente enda sterkere konkurranse framover, og derfor må vi forbedre vår konkurransekraft.

Innovasjon sammen med kundene for å skape vekst

Noe av det aller viktigste for TINE nå er vekst. Innovasjon og vekst sammen med kundene, og økt tempo i gjennomføring blir viktig for å få til vekst. Arbeidet med effektive verdikjeder blir også viktigere enn noen gang.

Flere omorganiseringer har ført til en tydeligere forretningsorientering i TINE med et mer markedsrettet arbeid med innovasjon. Jeg har stor tro på at dette vil gi resultater, men skal vi klare framtidens utfordringer, må vi endre oss kontinuerlig og tilpasse vår bedriftskultur. For meg handler kultur om måten vi gjør ting på. TINEs omgivelser og utfordringer har endret seg mye de siste 20 årene, og vi må endre oss i takt med dem for å lykkes godt også framover.

“Vi må forvente enda sterkere konkurranse framover og derfor må vi forbedre vår konkurransekraft kontinuerlig”

Ny teknologi gir grunnlag for forbedringer i hele verdikjeden

Det digitale skiftet er i full gang og skal gi bedre grunnlag for forbedringer innen kvalitet, fleksibilitet og produktivitet i hele vår verdikjede fra gresset på jordet til melka på bordet. Det handler om å ta i bruk mulighetene teknologien gir i hele verdikjeden. MIMIRO er et eksempel på et selskap som skal bruke data fra landbruket til å øke bøndenes produktivitet og lønnsomhet. Selskapet ble etablert i 2018 og eies i fellesskap av TINE og Felleskjøpet. Nylig vant selskapet Landbrukets Innovasjonspris 2019. Målet er intet mindre enn å utvikle verdens beste styringssystem for bøndene og gjøre Norge til et testlaboratorium for verdens melkeprodusenter.

TINE må ta ansvar for folkehelse og miljø

Som en stor matvareprodusent har TINE ansvar for å bidra til bedre folkehelse i Norge. TINE skal bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i den norske befolkningen, uansett alder.

2018 ble et godt år for TINEs miljøarbeid. Klimagassutslippet ble redusert betydelig. TINE har som mål at innen 2025 skal det kun brukes fornybar energi og drivstoff i produksjon og transport. Vi er på god vei, og satsingen på blant annet #Kukraft™ kan bli et vesentlig bidrag.

Også i 2018 figurerte TINE i toppen på nasjonale omdømmemålinger, og vi ble kåret til årets leverandør i COOP. Samfunnet har tillit til oss og kundene er fornøyd med oss. Den tilliten må vi hver dag gjøre oss fortjent til. Når vi skal bevege oss raskere og med større kraft i innovasjonsarbeidet, må vi ta med oss det beste fra TINEs mangeårige historie.

Legge til rette for at medarbeidere og eiere skal lykkes

For meg personlig er det spesielt å være tilbake i TINE etter 10 år i kraftbransjen og bank. Mye har skjedd i TINE siden jeg forlot selskapet i 2008. Som konsernsjef er det mye å sette seg inn i, men det ser jeg lyst på. På mine turer rundt i TINE-land har jeg allerede møtt kompetente, dyktige og framoverlente medarbeidere som gir meg kunnskap og motivasjon til å stå på for ett av Norges viktigste selskaper. Min oppgave blir å legge til rette for at TINEs medarbeidere og eiere lykkes på jobb, slik at vi skaper bærekraftig, lønnsom vekst og har et godt produktivt arbeidsmiljø framover.

Gunnar_Hovland_Round_130x130.svg?mtime=20190116110307#asset:1190


Gunnar_Hovland_Signatur2.svg?mtime=20190116130451#asset:1198

Gunnar Hovland – Konsernsjef