Finansdirektøren har ordet

Ett steg tilbake etter fire år med fremgang

Lavere salg for flere av våre større meieri- og iskremprodukter i Norge, og lavere marginer i vår internasjonale virksomhet, er de viktigste årsakene til at TINE i 2017 fikk et svakere resultatet enn året før.

Driftsresultatet for TINE Gruppa for 2017 ble 1 537 millioner kroner, 179* millioner kroner svakere enn i 2016. Resultatet ble påvirket av noe svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet samt reduserte marginer internasjonalt. Dette ble delvis motvirket av kostnads- og effektivitetsforbedringer.

Salgsinntektene for året endte på 22 097 millioner kroner, en reduksjon på 0,1 prosent fra fjoråret (økning på 0,2 prosent justert for endring i valutakurser).

Styret i TINE vil i årsmøtet innstille på en etterbetaling til eierne på 57 øre per liter levert melk i 2017. Dette utgjør i gjennomsnitt 97 000 kroner per melkeprodusent i TINE.

*(justert for engangseffekt i 2016 knyttet til planendring uførepensjon på 245 millioner kroner).