Resultater

Statistikk

Hvor mye TINE-produkter selges i Norge og hvor mye går til eksport? Hvor mye melk produserer TINEs kyr og geiter, og hvor mange meierier har TINE? Svarene på dette og mer til finner du nedenfor.

TINE har en svært lang verdikjede, helt fra bondens dyrking av fôr til dyrene, via henting av melka, kvalitetskontroll, produksjon, salg og distribusjon ut til butikk. Siste etappe går til kjøleskapene i de tusen hjem.

For at vi best mulig skal ha oversikt over hva som skjer i hele verdikjedene, har vi enorme datamengder som vi registrer, bearbeider og deler med både ansatte, eiere og omverden. Dette fordi vi ønsker at vår virksomhet skal være mest mulig åpen og transparent.

Ku- og geitemelk levert til TINE i 2016 og 2017, per eierområde (i mill. liter)

  Totalt kumelk  Herav økologisk  Geitemelk  Totalt ku- og geitemelk  Medlemmer 2017 
Eier­områder  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  Ku  Geit  Ku og geit  Sum 
Øst  365,4  371,9  26,3  26,1  4,7  4,9  370,1  376,7  2 627  71  2 707 
Sør-Vest  434,1  443,4  2,3  2,6  5,5  5,7  439,6  449,1  3 367  92  3 461 
Midt  464,3  472,3  20,2  21,2  2,9  2,9  467,1  475,2  3 141  30  3 171 
Nord  150,0  151,5  1,5  1,4  6,8  7,3  156,9  158,8  1 041  97  1 139 
Sum  1 413,8  1 439,1  50,3  51,2  19,9  20,8  1 433,8  1 459,7  10 176  290  12  10 478 

Produksjon av faste produkter

Tall i tonn  2017  2016 
Hvitost  62 621  63 728 
Brunost/prim  10 039  10 078 
Smelteost  1 238  1 131 
Smør  11 484  12 783 
Sum  85 382  87 720 

Produksjon av flytende produkter

Tall i 1000 liter  2017  2016 
TINE Melk  358 165  376 678 
Yoghurt  43 650  46 003 
TINE Fløte  27 290  28 357 
TINE Rømme  14 968  15 812 
Juice og fruktdrikker  48 684  50 905 
Desserter og iskrem  42 090  40 972 
Sum  534 848  558 728 

Anleggsstruktur

Type anlegg  2017  2016 
Meierier  31  31 
Sentrallagre 
Distribusjonsterminaler 
Sum  35  35 

Salg i Norge

Tall i 1000 liter  2017  2016 
TINE Melk  358 165  376 678 
TINE Fløte  27 290  28 357 
Juice og fruktdrikker  48 684  50 905 
Desserter og iskrem  42 090  40 972 
     
Tall i tonn  2017  2016 
TINE Rømme  14 968  15 812 
Yoghurt  43 650  46 003 
Hvitost  64 337  51 785 
Brunost  9 397  9 887 
Smør  11 899  11 306 
Fersk ferdigmat  8 099  7 438 

Det er tilnærmet et 1-1 forhold mellom produksjon og salg av flytende produkter.

Merkevareeksport og salg meieri internasjonalt

  Merkevareeksport i tonn  Totalsalg i tonn 
Land  2017  2016  2017  2016 
USA  6 049  6 150  15 646  17 453 
Australia  1 648  1 741  2 475  2 562 
Canada  1 566  1 460  1 604  1 714 
Storbritannia  516  477  8 103  6 598 
Sverige/Danmark  425  396  16 824  15 660 
Andre markeder  423  416  416  1 007 
Sum  10 626  10 640  45 067  44 994 

Merkevareeksport er salg ut av Norge og totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer.