Resultater

Styret i TINE

Styret i TINE SA består av 14 medlemmer. 10 er eiere og velges av årsmøtet, mens fire styremedlemmer velges blant de ansatte. Styreleder er Trond Reierstad. I løpet av 2017 har TINE gjennomført 14 styremøter. Faste, valgte styremedlemmer har en oppmøteprosent på 99 prosent.

TINEs styre legger vekt på at selskapet skal forvaltes og styres etter gode, overordnede prinsipper. TINE skal opprettholde tilliten hos ulike interessenter, og sørge for at styret får tilstrekkelig og korrekt informasjon om virksomheten. En viktig del av eierstyring og selskapsledelse er å etablere og vedlikeholde systemer og prosedyrer som sikrer at lovverk, standarder og egne retningslinjer etterleves.

Styret i TINE

Trond Reierstad

Leder

Nils Asle Dolmseth

Nestleder

Cecilie Bjørlo

Styremedlem

Elisabeth I. Hokstad

Styremedlem

Helge Arne Espeland

Styremedlem

Elin Aarvik

Styremedlem

Dag Rune Herting

Styremedlem

Anders Johansen

Styremedlem

Marit Haugen

Styremedlem

Askild Eggebø

Styremedlem

Rolf Øyvind Thune

Styremedlem

Steinar Koen

Styremedlem

Tor Arne Johansen

Styremedlem

Turid Næss

Styremedlem

Jarle Bogen

Ordfører i Rådet

Hanne Refsholt

Konsernsjef